Wyśpiewana Miłość

Rekolekcje Muzyczne Wyśpiewana Miłość

To pogłębianie mojej relacji z żywym Bogiem. Bogiem Eucharystycznym.

To odkrywanie piękna Eucharystii.

To wpatrzenie się w Boga i wsłuchanie się w Jego Słowo i Obecność.

To wiele spojrzeń na Eucharystię.

To najstarsze nasze rekolekcje 🙂

Prowadzący: o. Filip Czub OFM i Maria Krawczyk Ziółkowska

Miejsce: Sanktuarium Maryjne w Kalwarii Zebrzydowskiej