Pieśń Karmelu

Rekolekcje Muzyczne Pieśń Karmelu

To czas spędzony na odkrywaniu swojej głębi, wchodzenia w nią i znalezienia w niej Boga, jak i też zaproszenia Go do tych naszych ukrytych miejsc.

To czas zjednoczenia z Bogiem poprzez modlitwę.

To poznawanie świętych Karmelu – ich życia, poezji, duchowości.

To modlitwa karmelitańska – jako zaproszenie.

Prowadzący: o. Marcin Fizia OCD i Maria Krawczyk Ziółkowska

Miejsce: Elianum. Czerna 210