Moje Magnificat

Rekolekcje Muzyczne Moje Magnificat

To pogłębianie swojej wiary z Maryją

To uczenie się Maryji.

To patrzenie na swoją relację: ja – Matka.

To naśladowanie Jej wzorca. Uczenie się co to znaczy Maryjność.

To odpowiedź na pytania: Jaka Ona jest dla mnie? Kim Ona jest dla mnie?

Prowadzący: ks. Wacław Grądalski i Maria Krawczyk Ziółkowska

Miejsce: Sanktuarium Maryjne w Skrzatuszu