To pogłębianie swojej wiary z Maryją

To uczenie się Maryi.

To patrzenie na swoją relację: ja – Matka.

To naśladowanie Jej wzorca. Uczenie się co to znaczy Maryjność.

To odpowiedź na pytania: Jaka Ona jest dla mnie? Kim Ona jest dla mnie?

Prowadzący: ks. Wacław Grądalski i Maria Krawczyk Ziółkowska